eps betong

Vad känner du till om olika sorters betong? All betong är nämligen inte likadan. Det finns olika sorter, och en del är lättare än andra. Bl a finns det s k cellbetong eller eps betong, en lättbetongvariant, och den innehåller inte sand vilket bara skulle göra den tyngre. I stället för sand innehåller den bara cement och polystyrenkulor. Den här typen av betong minskar belastningen avsevärt på alla underliggande utrymmen och bjälklag. Det finns flera vinster med den här sortens betong, av vilka just lättvikten är kanske den största.